Startups

En startup där flera anställda krävs

En startup där flera anställda krävs

I de allra flesta fall krävs det inte så många anställda för att ordna en startup. Det kan rent av vara allt för riskabelt att ha flera anställda när man inte vet om idén kommer att hålla. Vad gör man med de anställda om det inte fungerar? Men ibland kan man behöva ha ett visst antal anställda just för att företagets idé bygger på just anställning. Men hur gör man då?

Investerare och sponsorer

Om det finns ett behov av flera anställda kan stabila företag eller investerare stå bakom startupen. Då är det ofta inte lika svårt att få tag i personal som när det bara är en eller två privatpersoner som vill testa något. Många gånger kan man också finna andra företag som satsar pengar på projekt som de tror kommer att lyckas och det rör sig många gånger om relativt stora summor pengar, bland annat för att säkra de anställdas löner. Om det krävs många anställda för att testa företagets idé eller produkter kan det alltså vara klokt att skaffa en investerare eller någon annan form av finansiär. Det kan kosta en del av företagets vinst men som privatperson kan det vara väl riskabelt att gå in och satsa allt själv.

Ett annat alternativ är att söka sponsorer. Det är dock svårt att söka sponsorer om man inte har en bra idé som visat sig ha ett kundunderlag. Sponsorerna är därför främst till för när företaget har vuxit lite och för när det ska börja expandera på marknaden.

Sök ideellt

Ibland kan man ha tur att få tag i personer eller anställda som kan tänka sig att arbeta ideellt. Det är ofta enklast om man frågar personer man vet är intresserade av företagets idé. Om de kan få ha ett namn med i företaget om allt går bra, brukar de vara nöjda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *