Blogg

Hur man värderar ett bolag

Hur man värderar ett bolag

Det finns lite olika sätt att värdera ett bolag på och som företagare är det bra att man känner till de olika metoderna. Om du precis har startat ditt företag är det för tidigt att göra en företagsvärdering, men när företaget är igång och verksamheten rullar är det en god idé att göra en företagsvärdering eftersom det hjälper dig att stå stadigt med båda fötterna på jorden.

De fyra vanligaste metoderna för företagsvärdering är marknadsvärdering, substansvärdering, avkastningsvärdering och likvidationsvärdering. I den första metoden ser man vad liknande bolag på marknaden har sålt för för att uppskatta bolagets värde. För att göra en substansvärdering lägger man ihop sina tillgångar och tar det beloppet minus skulderna. I en avkastningsvärdering gör man en uppskattning på företagets framtida vinster och värderar verksamheten på det. Likvidationsvärderingen baseras på hur mycket man skulle få för sina tillgångar vid en eventuell nedläggning av verksamheten.

Ett flertal faktorer påverkar värdet på mer detaljerad nivå. Om du t.ex. säljer specific + foderprodukter så kan du titta på finansieringen, ert kassaflöde, hur ert hyresavtal ser ut (i förhållande till den regionala bostadsmarknaden), hur er tillväxt ser ut med hjälp av en viktad årsvinst och vad själva företaget har för värdesubstans, konkret på papper.

När man gör en värdering är det viktigt att man ser på de faktiska värdena som finns, såsom ägda fastigheter och andra tillgångar, istället för att man uppskattar värden baserat på sina egna åsikter, idéer och uppfattningar, vilket är lätt hänt när man äger ett företag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *